ERASMUS10

BioS Final Event Invitation page 0001

 

 

Σχέδιο Erasmus DigitA - KA2 Στρατηγικές Συμπράξης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων TDM 2000

Digita Logo

“Ενισχύωντας την ικανότητας των Εκπαιδευτών Εκπαίδευσης Ενηλίκων να συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτών (DigCompEdu)”

Erasmus + INDIRE – Βασική Δράση 2 Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο κύριος στόχος του σχεδίου είναι να επεκτείνει και να αναπτύξει τις ικανότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων και άλλου προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους, σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες, με βάση το Πλαίσιο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες της ΕΕ. Σκοπεύουμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο μέσω της προώθησης καινοτόμων παιδαγωγικών και μεθόδων για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους εκπαιδευόμενούς τοςυ ώστε να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες με δημιουργικούς, συνεργατικούς και αποτελεσματικούς τρόπους.

Digita Outputs


Τι νέα έχουμε;

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 17 Ιανουαρίου 2020, οι εταίροι του σχεδίου είχαν την πρώτη διακρατική συνάντηση στην Αθήνα.

Ο κύριος στόχος της εναρκτήριας συνάντησης ήταν ο προσδιορισμός των επερχόμενων εργασιών και ο προγραμματισμός μελλοντικών συναντήσεων, η διαμόρφωση της στρατηγικής επικοινωνίας, του πλάνο του σχεδίου και το χρονικό πλαίσιο αυτού. Κατά τη συνάντηση καθορίστηκε η μέθοδος ανάπτυξης της έρευνας και του χρονοδιαγράμματος της, η στρατηγική διασφάλισης ποιότητας του σχεδίου και επιπλέον συζητήθηκε η αξιοποίηση τεχνολογικών πλαισίων για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου. Η συνάντηση εξασφάλισε ότι όλοι οι εταίροι κατανοούν και συμφωνούν με σαφήνεια τον ρόλο και τη λειτουργία τους στο σχέδιο και τις ευθύνες τοςυ ως προς την παροχή εκθέσων και αρχείων καταγραφής.

Η επόμενη διακρατική συνάντηση έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθείς την Κύπρο τον Αύγουστο του 2020.

Digita 1


ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου 2020, κάθε εταίρος του έργου εκπόνησε μια έκθεση με βάση την έρευνα που πραγματοποίσε σχετικά με τις ελλείψεις και την ανάλυση των αναγκών σε εθνικό επίπεδο. Οι εταίροι ενσωμάτωσαν τις εθνικές εκθέσεις σε ένα ολοκληρωμένο έγγραφο, στο οποίο συνοψίζονται οι ανάγκες και ελλείψεις σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτών (DigiCompEdu). Αυτή η σύγκριση είχε ως αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη περιγραφή αναγκών που πρέπει να καλυφθούν μέσω του σχεδίου DIGITA και των σχετικών μαθησιακών στόχων.

Digita 2


Νέα από τους Εταίρους του Σχεδίου: "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε."

logo olykek en


Η "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε." (Oλυμπιακή Εκπαιδευτική) είναι μια εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση, δια βίου μάθηση, κοινωνικές δράσεις για ευάλωτα άτομα, συμβουλευτικές υπηρεσίες, επιχειρηματικές συμβουλές και παρόμοιες υπηρεσίες από το 1995, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εταιρεία λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο προωθώντας δράσεις που στοχεύουν στην επένδυση στους ανθρώπινους πόρους προς μία ταχύτερη επαγγελματική και επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι ένας από τους οκτώ επίσημους συνεργάτες της στρατηγικής εταιρικής σχέσης DigitA, που είναι και ο συντονιστής εταίρος του πρώτου προβλεπόμενου πνευματικού προϊόντος. Το προϊόν αυτό αφορά στη χαρτογράφηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ευρώπη και στη δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να ευθυγραμμίσουν τις δεξιότητές τους με το Πλαίσιο DigiCompEdu.
Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ συντονίζει και συμμετέχει ως εταίρος σε πολλά άλλα σχέδια Erasmus+, συγχρηματοδοτούμενα από την Επιτροπή της ΕΕ υπό την αιγίδα του προαναφερθέντος προγράμματος.

Τους τελευταίους μήνες, μεταξύ διαφόρων έργων, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ εργάζεται και για τις δραστηριότητες του σχεδίου με τίτλο «BioS: Digital Skills on Computational Biology» που υλοποιείται από μια σύμπραξη 13 οργανισμών από 8 ΕΕ από το 2018.

BiOS


Η φιλοδοξία πίσω από αυτό το σχέδιο ήταν να αναπτυχθούν εργαλεία ικανά να υποστηρίξουν τους ιατρούς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ταυτόχρονων προκλήσεων σε συστήματα, υπηρεσίες και πολιτικές υγειονομικής περίθαλψης. Προς αυτήν την κατεύθυνση έχει αναπτυχθεί ένα ασύγχρονο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης και παρέχεται δωρεάν από τον Φεβρουάριο του 2020. Το μάθημα ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας / Βιοπληροφορικής, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα σε κλινικό περιβάλλον.

800 ιατροί και επαγγελματίες υγείας έχουν ήδη εγγραφεί στο μάθημα Bios!
Το μάθημα του Bios έγινε εφικτό χάρη στη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus + Sector Skills Alliace.

Για να συμμετάσχετε στις ψηφιακές κοινότητες του σχεδίου Bios και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με μια παγκόσμια κοινότητα στο ειδικούς στο χώρο της βιοπληροφορικής επισκεφθείτε τις σελίδες:
https://www.facebook.com/BIOSPROJECT-ErasmusPlus-Dissemination-Media-383190028923085/383190028923085/
https://twitter.com/BiosProject1
https://www.youtube.com/channel/UCOJMoKtEys73Dys-c_mvqRA
Μπορείτε να εγγραφείτε στο διαδικτυακό μάθημα του BIOS εδώ


ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Digita Partners

Digita Funded by

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f WEMIN r2v logo 2 SENDING

MILE Bios Logo  REFORM SEASONREADY