ERASMUS10

BioS Final Event Invitation page 0001

 

 

Newsletter

MILE: Δράσεις υποστήριξης για την εργασιακή ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών

Mile

Τον Ιούνιο του 2020 συγκροτήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η πρώτη ομάδα υπηκόων τρίτων χωρών (ΥΤΧ) που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης που προτείνει το σχέδιο MILE για την εργασιακή ενσωμάτωσή τους. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει ένα καινοτόμο, ολοκληρωμένο και προσαρμοσμένο μοντέλο για την ένταξη υτχ στην αγορά εργασίας, το οποίο είναι σε θέση να λάβει υπόψη συγκεκριμένες αδυναμίες, δυνατότητες και απαιτήσεις τόσο από τους υτχ όσο και από τους εργοδότες

Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνεδρίες και συνεντεύξεις με ΥΤΧ που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στο Σχέδιο και καταρτίστηκε για τον καθένα ξεχωριστά το εργαλείο προφίλ δεξιοτήτων της Ε.Ε. (https://ec.europa.eu/migrantskills). Το συγκεκριμένο εργαλείο στοχεύει να γνωρίσει τους συμμετέχοντες, την εκπαίδευση και τις εργασιακές εμπειρίες τους και να αξιολογήσει τις ικανότητές τους. Στο πλαίσιο των συνεδριών για την αναγνώριση και καταγραφή των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, αναδείχθηκε ως μεγάλη πρόκληση η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διαδικασία επικοινωνίας και δικτύωσης για την αναζήτηση εργασίας. Οι ωφελούμενοι έχουν συνηθίσει να αξιοποιούν πιο συμβατικούς τρόπους άμεσης επικοινωνίας και οι βασικές ελλείψεις τους στην πληροφορική αποτέλεσαν σημαντικό εμπόδιο στην τρέχουσα συγκυρία λόγω COVID -19. Η Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική λοιπόν, ως εταίρος του σχεδίου MILE υπεύθυνος για την υλοποίησή του στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποίησε τον πρώτο κύκλο μαθημάτων που σχετίζονται με τις μαλακές δεξιότητες, με στόχο την παρουσίαση τρόπων για την αξιοποίηση εφαρμογών πληροφορικής κατά την αναζήτηση εργασίας, αλλά και την προετοιμασία των συμμετεχόντων για εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εκπαιδεύσεις αυτές σε ‘μαλακές’ δεξιότητες έλαβαν χώρα στις εγκαταστάσεις της Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής στον Πύργο Ηλείας, καθώς όλοι οι ωφελούμενοι διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικότερα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετείχαν στις συνεδρίες των ‘softskills’ είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το ‘Word’, ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν ηλεκτρονικά ένα κείμενο, να συντάξουν βιογραφικό, συνοδευτική και επαγγελματική επιστολή. Επίσης, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν σε τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου για την αναζήτηση εργασίας και πληροφοριών σχετικά με το επαγγελματικό τους ενδιαφέρον. Ακόμα, οι ωφελούμενοι του MILE βελτίωσαν τις δεξιότητές τους αναφορικά με την επαγγελματική επικοινωνία μέσω E-Mail και τις πλατφόρμες άμεσων μηνυμάτων.

Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης σε μαλακές δεξιότητες, ξεκίνησε ο προγραμματισμός της δεύτερης παρέμβασης του σχεδίου MILE που αφορά στην τεχνική κατάρτιση των ωφελούμενων ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Η τεχνική κατάρτιση υλοποιείται από στις 10 Ιουλίου και αφορά την Επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών σε τουριστικές μονάδες και μονάδες εστίασης και επιμερίζεται σε 3 εκπαιδευτικές ενότητες, με βάση τις ανάγκες των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις πιλοτικές δράσεις του MILE.

Οι τρεις αυτές ενότητες είναι η εξυπηρέτηση πελατών (π.χ. βασικές αρχές της εξυπηρέτησης πελατών, συνήθεις κανόνες και διαδικασίες φροντίδας πελατών, αλληλεπίδραση με τους πελάτες, κ.λπ.), η μέριμνα για το χώρο του εστιατορίου/ επιχείρησης και την οργάνωσή του (π.χ. φροντίδα αποθεμάτων, προγραμματισμός και προετοιμασία για την καθημερινή εργασία, πρακτικές διαχείρισης απογραφής, κ.λπ.) και η διασφάλιση ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας (π.χ. κίνδυνοι ασφάλειας και πρότυπα ασφαλείας στο χώρο εργασίας, COVID-19 και ασφάλεια τροφίμων, πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου για τις τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19, κ.λπ.).

MILE3

Παράλληλα ή και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θεωρητικής κατάρτισης οι συμμετέχοντες στο MILEξεκινούν και την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις. Αυτή θα έχει συνολική διάρκεια 240 ώρες και αφορά σε υλοποίηση ενός εξατομικευμένου πλάνου που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο του καταρτιζόμενου όσο και της εκάστοτε επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υτχ θα λάβουν πρόσθετες υπηρεσίες συμβουλευτικής και καθοδήγησης ώστε να ενισχυθεί περεταίρω η εργασιακή τους ενσωμάτωση.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν πολύ θετική γνώμη για τις έως τώρα δράσεις του σχεδίου MILE.

Ο Νέος κύκλος του προγράμματος ολοκληρωμένης υποστήριξης MILE σχεδιάζεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο!

MILE4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο “MILE: Migrants Integration in the Labourmarket in Europe”, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://projectmile.eu/ και να μας ακολουθήσετε στο facebook@olykek #MILEProject και @MILEProject. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος σε This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. & This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f Digita LogoWEMIN r2v logo 2    Social B Logo Stacked Colour RGBSENDING

MILE Bios Logo  REFORM SEASONREADY