Newsletter

Πρόγραμμα voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών

Προκηρύχθηκε την Τρίτη, 22/12/2020, από το Υπουργείο Εργασίας πρόγραμμα voucher ανέργων ηλικίας 30-49 ετών (τίτλος: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»).

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα είναι 2.520 €. Πιο συγκεκριμένα αντιστοιχούν 1.000 € (200 ώρες*5,00 €/ώρα) στην θεωρητική κατάρτιση και 1.520 € (380 ώρες*4,00 €/ώρα) στην πρακτική άσκηση.

Στο πρόγραμμα θα πάρουν μέρος ως 10.000 άνεργοι, οι οποίοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα εξής αντικείμενα/ειδικότητες:

1) στη μεταποίηση/βιομηχανία/κατασκευές

    α) τεχνικός-συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

    β) εργασίες μόνωσης

    γ) οικοδομικές εργασίες - εργασίες κατασκευαστικού κλάδου

2) σε επιχειρήσεις κοινωνικής φροντίδας

    α) στέλεχος κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου -ψυχολογική στήριξη - δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)

    β) επαγγελματίας καθαριστής

    γ) λινοθηκάριος

    δ) οροφοκόμος

3) στον τουρισμό/εστίαση

    α) σερβιτόρος

    β) υπάλληλος υποδοχής/ εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου

    γ) υπάλληλος τουριστικού γραφείου

    δ) οριζόντιες ξενόγλωσσες ικανότητες στον χώρο της εργασίας

Περιλαμβάνει:
- συμβουλευτική (4 συνεδρίες)
- θεωρητική κατάρτιση 200 ωρών σε ειδικότητες των άνω κλάδων
- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω του προγράμματος και
- πρακτική άσκηση σε επιχείρηση -on the job training- 380 ωρών.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 49 ετών (να διανύουν το 30ο και να μην έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος κατά την έναρξη συμμετοχής τους στην πρώτη συνεδρία συμβουλευτικής).

Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής:

I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης.

II. Να έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990.

III. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κάθε άνεργος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια.

Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 23/12/2020, ώρα 14:00 ως την 01/02/2020, ώρα 14:00 στο http://www.voucher.gov.gr. Επικοινωνείστε μαζί μας στα γραφεία της Ολυμπιακής Εκπαιδευτικής στα τηλέφωνα 2621040200, 6975901926.

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής:

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας - ως 50 μόρια (1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης ανεργίας ως 01/02/2021).

2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019) – ως 30 μόρια.

Ως ατομικό εισόδημα νοείται το αναγραφόμενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδημα σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος).

Ως οικογενειακό εισόδημα νοείται το δηλωθέν εισόδημα του/της υπόχρεου, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του. Ως εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται τα άτομα που ορίζονται στο άρθρο 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα είναι το ποσό που προκύπτει από την πρόσθεση των επιμέρους ποσών «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της υπόχρεου το «συνολικό δηλωθέν εισόδημα» του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως εξαρτώμενα μέλη) δηλώνουν το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα.

3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας –10 μόρια.

H μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι 90 μόρια.

Σε περίπτωση που κάποιος χάσει την ιδιότητα του εγγεγραμμένου ανέργου στα μητρώα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε στιγμή από την ημέρα ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης μέχρι την ολοκλήρωση της συμμετοχής του στο πρόγραμμα διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ωφελουμένων και η επιταγή κατάρτισής του ακυρώνεται.

Πληροφορίες: Ολυμπιακή Εκπαιδευτική, τηλ. 2621040200, 6975901926, Ρήγα Φεραίου 113, (πάροδος Forum, έναντι Due Strade), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου (ταυτοποίηση)

2. Βεβαίωση ανεργίας, αριθμός κάρτας ανεργίας

3. Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, (καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στο εξωτερικό)

4. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019

5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού βιβλιαρίου - να είστε ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού και να φαίνεται ο IBAN

6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι:

  i. Δεν είμαι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια και βρίσκομαι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης

  ii. Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής

Πηγή χρηματοδότησης:
Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση", με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», και 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ».


Logo ESPA

imageedit 1 5853377420 logoETE 0 P4ALL Sesba Logo Colour DIVINA logo f Digita LogoWEMIN r2v logo 2    Social B Logo Stacked Colour RGBSENDING

MILE Bios Logo  REFORM SEASONREADY DigitalGURU logo